مادران ,زنان ,می‌زنیم لبخند

بعضی‌هایمان وقتی از زنان حرف می‌زنیم لبخند تمسخر آمیز، و وقتی از مادران حرف می‌زنیم لبخند مهربانی بر لب داریم. به راستی مگر مادران همان زنان نیستند؟ به نظر می‌رسد ما خوبی‌های جنس زن را در مادرمان و بدی‌هایش را در زنان دیگر می‌بینیم!


#زن_از_نگاه_من ۱

منبع اصلی مطلب : دلستون
برچسب ها : مادران ,زنان ,می‌زنیم لبخند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : زن ۱ - مادران و غیره